Välkommen!

 

Den här webbplatsen riktar sig till alla som är intresserade av klasstandem som modell för språkundervisningen i skolkontext. Här finns information om projektet Klasstandem och Eklasstandem

 

Syftet med projektet Eklasstandem (2015-2018) är att utveckla en språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer inom undervisningen i det andra inhemska språket, svenska och finska. Projektet bygger på de kunskaper och erfarenheter som genererats inom projektet Klasstandem (2012–2015). Projektet Klasstandem - ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom undervisningen i det andra inhemska språket erhöll år 2014 Utbildningsstyrelsens hedersomnämnande European Label

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Janika Norrgård Löfqvist