Projektet Eklasstandem

 
Eklasstandem (2015–2018) bygger på de kunskaper och erfarenheter som genererats inom projektet Klasstandem (2012–2015). Projektet Eklasstandem finansieras av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Högskolestiftelsen. Det övergripande syftet med projektet Eklasstandem är att på empirisk grund utveckla klasstandem som språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer. Projektet bedrivs som ett utvecklingssamarbete tillsammans med Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio

 

I projektet Klasstandem (2012–2015) låg fokus på att utveckla och undersöka fungerande språkpedagogiska modeller och arbetssätt för undervisning i språkligt blandade elev- och studerandegrupper i fysiska klassrum. I projektet Eklasstandem studeras hur fungerande arbetssätt och klassrumspraxis i klasstandem kan tillämpas och till vilka delar de behöver modifieras för att skapa modeller för virtuellt samarbete mellan svensk- och finskspråkiga studerande. Virtuella lärmiljöer gör det möjligt även för skolor på starkt enspråkiga orter eller med långt avstånd till andra skolor att inkludera tandemverksamhet i sin språkundervisning. I projektet Eklasstandem samarbetar forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet med finsklärare, svensklärare och en IKT-pedagog. De deltagande forskarna, eTandemlärarna och IKT-pedagogen skapar tillsammans modeller för fungerande virtuella kontakter över språkgränsen. Utvalda fokuspar följs upp under lektionerna genom video- och skärminspelningar.

 

Tidigare forskning om eTandem finns främst internationellt på universitetsnivå. Tillämpningen av eTandem i finländsk skolkontext medför en del utmaningar, bl.a. inom teknik, skolornas olika scheman, uppgiftstyperna och lärarnas samarbete på distans, vilka även diskuteras i tidigare forskning.