Projektgruppen

 

Projektledare: prof. Michaela Pörn (ÅA) michaela.poern(a)abo.fi, tfn 06-324 7373

 

Projektforskare: FD Katri Hansell  katri.hansell(a)hotmail.com

 

FD  Fredrik Rusk (Nord universitet)

 

FM Anna Korhonen (ÅA) 

 

Projektassistenter: FM Tiina Rautiainen (ÅA) tiina.rautiainen(a)abo.fi

                             PeM Matilda  Ståhl (ÅA)

 

PeM Charlotta Engberg (Svenska samskolan)

 

IKT-pedagog: Simon Hansell (Gymnasiet i Petalax) 

 

Svensklärare: Satu Savolainen (Leppävirran lukio) 

 

Finsklärare: Marianne Backlund (Gymnasiet i Petalax)

 

Finsklärare: Tiina Harkkila (Gymnasiet i Petalax) 

 

 
Projektgrupp 2016-2017