Projektgruppen

 

Projektledare: prof. Michaela Pörn (ÅA) michaela.poern(a)abo.fi, tfn 06-324 7373

 

Projektforskare: FD Katri Hansell  katri.hansell(a)hotmail.com

 

FD Fredrik Rusk (Nord universitet) fredrik.k.rusk@nord.no

 

FM Anna Korhonen (ÅA) anna.korhonen(a)abo.fi

 

Projektassistenter: Sandra Bäck, saback(a)abo.fi

                             PeM Matilda  Ståhl 

                             PeM Charlotta Engberg 

 

Koordinator för fortbildningsserien: FM Tiina Rautiainen  tiina.rautiainen(a)abo.fi

 

IKT-pedagog: Simon Hansell (Gymnasiet i Petalax) 

 

Svensklärare: Satu Savolainen (Leppävirran lukio) 

 

Finsklärare: Marianne Backlund (Gymnasiet i Petalax)

 

Finsklärare: Jari Löf (Gymnasiet i Petalax) 

 

 
Projektgrupp 2016-2017