Händelsekalender - presentationer

 

Läsåret 2016-2017


31 juli -                        SRO-sommarkurs för svensklärare i Hanaholmen, Esbo
2 augusti 2017
 
23 - 25 mars 2017       Foreign Language Learning in Tandem for Higher Education,
                                                  Greifswald, Tyskland
 
23 januari 2017            Forum för finsklärare, Tammerfors
 
14 december 2016       Lärarseminarium Pohjola-Norden i skolan, Tammerfors
 
11 oktober  2016         Gymnasieforum, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
 
6 oktober 2016            DiDiDi-seminarium Projekt möter projekt, Vasa
 
 
Läsåret 2015–2016
 
19 november 2015        Pedagogiska vetenskapsdagarna i Vasa
                                      Symposium
 
11-12 februari               VAKKI-symposium i Vasa
                                      Symposiets program
 

18-19 april 2016          Språk så in i Norden, Stockholm, Sverige
 
28 april   2016              Tandemseminarium i Vasa, Handboken om Klasstandem lanseras
                                     Seminariets program
 
 
 
                                     Presentationer på seminariet:
 
 
 
 
 
 
 
 
Läsåret 2014–2015
 
16 september 2014         Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Seinäjoki
 
 
18 september 2014         Minä & Tiede-föreläsning om Klasstandem i Vasa
 
 
30 september 2014         Tvåspråkighetsdag vid Lykeion i Vasa
 
 
Läsåret 2014-2015         Fortbildning för finsklärare (CLL) vid Åbo Akademi Vasa
                                        Kursbroschyr
 
 
 
 
Läsåret 2013–2014

 

23 april 2014                  Språkmöten "Från samlokaliserade skolor till tvåspråkiga skolor?" 

 

12–14 april 2014            Vilda Västerbotten - en fortbildnings- och kulturresa

 

13–14 februari 2014       Ainedidaktiikan päivät i Jyväskylä