Vad är eklasstandem?

 
Syftet med projektet Eklasstandem är att klasstandemmodellen, med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, tillgängliggörs för alla skolor i Finland. Klasstandem som modell för undervisning i det andra inhemska språket bygger på fysiska möten mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Dessa möten är dock inte möjliga att ordna i alla skolor i Finland, eftersom det speciellt i de starkt finsk- respektive svenskspråkiga orterna saknas en närliggande samarbetspartner. Därför behövs en virtuell tillämpning av denna modell, dvs. eklasstandem. I eklasstandem jobbar studerande i par under sina finsk- respektive svensklektioner genom bl.a. videosamtal, chatt och gemensamt skrivande.