Vår webbplats har flyttat till: www.abo.fi/tandem

 

Välkommen!

Den här webbplatsen riktar sig till alla som är intresserade av klasstandem som modell för språkundervisningen i skolkontext. Här finns information om projekten Klasstandem och Eklasstandem

 

Syftet med projektet Eklasstandem (2015–2018) är att utveckla en språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer inom undervisningen i det andra inhemska språket, svenska och finska. Projektet bygger på de kunskaper och erfarenheter som genererats inom projektet Klasstandem (2012–2015). Projektet Klasstandem – ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom undervisningen i det andra inhemska språket erhöll år 2014 Utbildningsstyrelsens hedersomnämnande European Label

 

 

Studentkommentarer om eklasstandem

"Bra övning 'inför' verkliga livet"

"Bra sätt att lära sig våga prata fast det inte är felfritt"

"Svårt i början men senare blev det enklare att få det flyta på"

"Jag har blivit bättre på att hjälpa med svenskan"

"Vi stödde varandra när det krävdes och hade trevligt på köpet"

"Det var en intressant upplevelse, annorlunda" 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Janika Norrgård Löfqvist