Projektet Eklasstandem

 
I projektet Eklasstandem (2015—2018) samarbetar två gymnasier inom undervisning i det andra inhemska språket. Projektet vid Åbo Akademi bedrivs som ett utvecklingssamarbete tillsammans med Gymnasiet i Petalax och Leppävirran lukio. Projektet Eklasstandem finansieras av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Högskolestiftelsen. 
 
Eklasstandem bygger på de kunskaper och erfarenheter som genererats inom projektet Klasstandem (2012—2015). Klasstandem som modell för undervisning i det andra inhemska språket bygger på fysiska möten mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Dessa möten är dock inte möjliga att ordna i alla skolor i Finland. Därför behövs en virtuell tillämpning av denna modell, dvs. eklasstandem. Virtuella lärmiljöer gör det möjligt även för skolor på starkt enspråkiga orter eller med långt avstånd till andra skolor att inkludera tandemverksamhet i sin språkundervisning. Syftet med projektet Eklasstandem är att klasstandemmodellen, med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, tillgängliggörs för alla skolor i Finland.
 

I projektet Klasstandem låg fokus på att utveckla och undersöka fungerande språkpedagogiska modeller och arbetssätt för undervisning i språkligt blandade elev- och studerandegrupper i fysiska klassrum. I projektet Eklasstandem studeras hur fungerande arbetssätt och klassrumspraxis i klasstandem kan tillämpas virtuellt och till vilka delar de behöver modifieras för att skapa modeller för virtuellt samarbete mellan svensk- och finskspråkiga studerande. I eklasstandem jobbar studerande i par under sina finsk- respektive svensklektioner genom bl.a. videosamtal, chatt och gemensamt skrivande. 

 

Projektet Eklasstandem bygger på aktionsforskning och samarbete mellan lärare, forskare och IKT-pedagog. De deltagande forskarna, tandemlärarna och IKT-pedagogen skapar tillsammans modeller för fungerande virtuella kontakter över språkgränsen. Tidigare forskning om eTandem finns främst internationellt på universitetsnivå. Dess tillämpning i finländsk skolkontext medför en del utmaningar, bl.a. inom teknik, skolornas olika scheman, uppgiftstyperna och lärarnas samarbete på distans, vilka även diskuteras i tidigare forskning. I Eklasstandem studeras de utvalda fokusparen under lektionerna genom video- och skärminspelningar.