Tidnings- och webbartiklar

 
Hansell, S. (17.08.2016) eKlasstandems IKT-pedagog Simon Hansell bloggar om de första erfarenheterna av eKlasstandem
 
Beijar, D. (22.10.2015). Petalaxelever med och utformar ny språkpedagogik. Online Vasabladet. Tillgänglig: online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/79811
 
Lampinen, A. (15.11.2016). Kielitaito karttuu puhumalla. Soisalon Seutu
 
Nordman, K. (29.3.2017). Skajpar för att lära sig finska. Online Vasabladet. Tillgänglig: https://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081 eller https://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/138081?shareID=111132-27e0a68857