Tidnings- och webbartiklar

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande. 

I Utbildningsstyrelsens guider och handböcker 2016:4, Annika Westerholm & Gun Oker-Blom (red.).

 

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Luokkatandem - matka yli kielirajan. Tempus, 4/2016. s.6

 

Korkeakivi, R. (2013). Rajoja rikkova kampus. Ingår i Opettajalehti 15.03.2013.

 

Lindén, K. (2013). Vasas gymnasiecampus. Hämtat 12.8.2013 från Lärmiljöer och internationalisering.

 

Pajunen, E. (2 april 2013). "Ei se niin kamalaa ollutkaan" - Vaasan lukioiden luokkatandem-kursseilla opiskelijat opettavat toisilleen suomea ja ruotsia. Pohjalainen.

 

Varstala, K. (4 maj 2013). Delade utrymmen ger nya möjligheter - Eleverna uppskattar samarbetet mellan Vasa Gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Vasabladet, s. 3.

 

Jurkka, J. (16 september 2014).Tandem-opiskelu rohkaisee juttelemaan vieraalla kielellä. Hämtat 16.9 från  www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/tandem-opiskelu-rohkaisee-juttelemaan-vieraalla-kielella-1.1684734  
 
Pohjalainen (25 november 2014). Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium palkittiin. Hämtat 25.11 från  www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasan-lyseon-lukio-ja-vasa-gymnasium-palkittiin-1.1722611
 
 
Koskinen, H. & Löf, Å. (2014). Klasstandem är mycket mer än bara språkinlärning. Tempus, s. 14.Tillgänglig: issuu.com/sukol/docs/tempus614
 
 
Läraren (26 maj 2016). Klasstandem fick handbok, s. 10. Tillgänglig:
 
 
Nordman, K. (2016). Tandempionjärer skrev handbok. Vasabladet. Hämtat 5.5 från online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/100976