Vetenskapliga artiklar

 
Pörn, M. & Hansell, K. (2017) The teacher's role in supporting two-way language learning in classroom tandem. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Tillgänglig: https://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017.1379946
 

Engberg, C., Pörn, M. & Hansell, K. (2016). Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa. Ingår i Kieli, koulutus ja yhteiskunta 9.3.2016. www.kieliverkosto.fi/article/kielirajat-ylittavaa-yhteistyota-ruotsinkielisissa-lukioissa/

 

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Tandempar skriver tillsammans – Interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser. Nordand – Nordisk tidskrift för andrespråkforskning, 11 (1),  93–117.

 

Karjalainen, K., Engberg, C., Pörn, M. & Korhonen, A. (2015). Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa. Rellstab, D. & N. Siponkoski (red.) 2015. Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.-13.2.2015. VAKKI Publications 4. Vaasa. 127-136. www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Karjalainen_et_al.pdf

 

Karjalainen, K., Pörn, M., Rusk, F. & Björkskog, L. (2013). Classroom tandem – Outlining a Model for Language Learning and Instruction. Ingår i International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE).www.iejee.com/index/makale/37/classroom-tandem-outlining-a-model-for-language-learning-and-instruction

 

Karjalainen, K. (2015). Tandemstudier i skolkontext. Tidskriften Poppis. www.suomenruotsinopettajat.fi/images/Poppis_1-15_Tamdemstudier1.pdf

 

Karjalainen, K. & Pörn, M. (2015). Luokkatandem kieltenopetuksen mallina. Mustaparta, A. (red.) 2015. Kieli koulun ytimessä - näkökulmia kielikasvatukseen. Oppaat ja käsikirjat 2015:15. Opetushallitus 2015. live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/luokkatandem-kieltenopetuksen-mallina/

 

 

Pörn, M. & Karjalainen, K. (2013). Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext. Ingår i Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10.5.2013.

www.kieliverkosto.fi/article/klasstandem-i-en-tvasprakig-skolkontext/